قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های کمتر از 5 سال در تهران

آمار رسمی از حجم معاملات ماهانه آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد غالبا بیش از 45 درصد از خرید و فروش واحدهای مسکونی به آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال اختصاص داشته است.

مشاهده نظرات