افزایش توانمندی فولاد هرمزگان در تولید محصولات جدید

توانمندی فولاد هرمزگان در تولید محصولات جدید با تولید اسلب عرض ۶۰۰ و ضخامت ۲۰۰ میلی‌متر افزایش یافت.

معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان با اعلام این خبرگفت: این محصول بهصورت آزمایشی و با موفقیت به میزان ۳۰ تن و به سفارش کارخانههای تولید خطوط ریلی و لوله و پروفیل تولید شد. پارسی با تاکید بر اینکه تغییر تولید این خط به منظور توسعه سبد محصولات، افزایش سودآوری و حضور موفق تر در بازارهای داخلی و بینالمللی و در سایه ابتکار عمل کارکنان تولید و تعمیرات شرکت انجام شد، تصریح کرد: کسب این موفقیت، توان رقابتی کارخانه را در بازارهای داخل و خارج افزایش میدهد.

وی درباره چگونگی کسب این موفقیت افزود: از ابتدای سال ۹۶، مدیریت شرکت، بر توسعه و تنوع محصولات تاکید کرده بود و پیش از این، فقط اسلبهایی با عرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر در این خط تولید میشد؛ اما با توجه به ظرفیت ماشین ریختهگری، کارکنان کارگاه تعمیرات فولادسازی با ارائه طرحی خلاقانه و با اعمال یکسری تغییرات در خط تولید، امکان تولید اسلب از عرض ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر را فراهم کردند. عضو هیاتمدیره شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: از هماکنون فولاد هرمزگان میتواند درصورت نیاز، برای بازارهای داخلی و خارجی، این محصول را در حد انبوه تولید کند.

مطالب مرتبط
اتحادیه اروپا از توان 25 میلیون تن صادرات فولاد ایران نگران است
تولید شمش فولاد، گام دوم ابرکوه پس از آهن اسفنجی
مشاهده نظرات