زارع:

طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج محدود به دو ماه نشود/ کفایت حساب یارانه نقدی برای ضمانت پرداخت وام

بانک‌ها سخت‌گیری نکنند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تحدید تسهیل در پرداخت وام ازدواج به ماه‌های مرداد و شهریور انتقاد کرد.

به گزارش ارانیکو به نقل از خانه ملت، رحیم زارع در خصوص طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج گفت: بخش قابلتوجهی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهند که در سن ازدواج قرار دارند، بنابراین باید در راستای تسهیل ازدواج برنامهریزیهای جامعی شود.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باوجود اینکه وام ازدواج، تنها بخش کمی از نیازهای مالی زوجهای جوان را حل میکند، اما روند اعطای وام با مشکلاتی روبرو بوده که باعث شده صف متقاضیان وام ازدواج در ماههای گذشته طولانی شود

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:طرح ضربتی برای پرداخت وام ازدواج اقدام خوبی است، اما برای انجام این مهم باید برنامهریزی جامعی صورت گیرد تا در تمامی سال روند پرداخت وام ازدواج آسان باشد.

زارع ادامه داد:در حال حاضر میزان وام ازدواج برای هر یک از زوجین 10 میلیون تومان است که باید این میزان وام افزایش یابد و همچنین با افزایش زمان بازپرداخت از میزان اقساط کاسته شود.

وی ادامه داد:اینکه تسهیل در پرداخت وام ازدواج محدود به مردادماه و شهریورماه شود قابلقبول نیست بلکه باید روند اعطای وام تداوم داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:معرفی ضامن یکی از مشکلات برای  متقاضیان وام ازدواج بوده این در حالی است که بانکها میتوانند از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای رفع این مشکل استفاده کنند.

گفتنی است طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از اول مرداد تا آخر شهریور عملیاتی میشود و میزان تسهیلات برای هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون ریال است.

مشاهده نظرات