معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تاکید بر اتصال شبکه‌ ریلی ایران و افغانستان به چین و منطقه

تلاش دو کشور در تکمیل کریدور شرق- غرب

مدیرعامل شرکت راه‌آهن در مراسم امضا تفاهم‌نامه راه‌اندازی قطار باری ایران- افغانستان تاکید کرد: باید شبکه ریلی ایران و افغانستان به شبکه راه‌آهن چین و منطقه خاورمیانه متصل شود؛ زیرا این اتصال راه‌آهن‌ها سبب رشد و تعالی اقتصادی و امنیت کشورهای منطقه می‌شود.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نشست امضا تفاهم همکاری راهاندازی قطار باری ایران- افغانستان اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه راهآهن ایران آمادهسازی این خط بهمنظور بهرهبرداری است.

وی افزود: همچنین ارتباط میان همکاران خود در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و راهآهن افغانستان را فراهم خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه ایران در ساخت و توسعه راهآهن، آمادگی هرگونه همکاری و انتقال دانش فنی از ایران به افغانستان وجود دارد و از هیچگونه همکاری و کمکی دریغ نخواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت راهآهن ایران از حضور ۹۶ نفر از کارکنان راهآهن افغانستان برای گذراندن دورههای آموزشی در ایران خبر داد و گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران بهعنوان یکی از دانشگاههای معتبر کشور دارای دانشکده مهندسی راهآهن است ازاینرو قابلیت و آمادگی انتقال دانش در هر سطحی وجود دارد.

محمدزاده همچنین عباس نظری مدیرکل دفتر امور بینالمللی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان نماینده این شرکت در خصوص پیگیری و هماهنگیهای لازم با راهآهن افغانستان معرفی کرد و گفت: امیدواریم امضا این تفاهمنامه موجب افزایش سرعت عملیات شود.

وی دین، زبان و فرهنگ مشترک میان ایران و افغانستان را عوامل مؤثر در نزدیک شدن دو کشور به یکدیگر عنوان کرد و یادآور شد: باید شبکه ریلی ایران و افغانستان به شبکه راهآهن چین و منطقه خاورمیانه متصل شود؛ زیرا این اتصال راهآهنها سبب رشد و تعالی اقتصادی و امنیت کشورهای منطقه میشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای قطعات ۳ و ۴ راهآهن ایران-افغانستان باید برنامه زمانبندی مشترک ایجاد شود. همچنین راهاندازی یک دفتر مرزی برای جلوگیری از بروز مشکلات مرزی برای عبور قطار میان راهآهنهای ایران و افغانستان باید دایر گردد.

مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به نقش مطالعات در بهرهبرداری از خطوط ریلی گفت: منطقه ما در کمتر از ۱۰ سال آینده ظرفیت عبور از ۱۰۰ میلیون تن بار را خواهد داشت؛ بنابراین انجام مطالعات بر روی خطوط ریلی افغانستان میتوان برای توسعه راهآهن این کشور موقر باشد.

محمدزاده بیان داشت: تلاش میکنیم طبق برنامه در تاریخ ۱۳ مرداد بهرهبرداری از خط آغاز شود و طبق هماهنگیهای صورت گرفته احمد خدایی قائممقام شرکت راهآهن مسئول پیگیری ۳۰ کیلومتر باقیمانده خواف تا هرات است.

تلاش برای بهرهبرداری از راهآهن ایران- افغانستان در مرداد ماه

همچنین سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز  برنامههایی مورد پیگیری قرار گرفت که برای بهرهبرداری از راهآهن ایران- افغانستان بسیار مهم است.

وی افزود: در نظر داریم با تلاشهای مشترک، در اواخر مردادماه امسال بهرهبرداری در  ۳۰ کیلومتر اول راهآهن ایران- افغانستان و عبور قطار برای صورت گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: ما در دولت در حال پیگیری هستیم که تمام این خط به طول ۶۰ کیلومتر به بهرهبرداری برسد. زیرا هر دو کشور ایران و افغانستان مصمم هستند در تکمیل کریدور شرق-غرب عبور بار ترانزیتی انجام گیرد و در زمان کوتاهی از این پتانسیل اقتصادی استفاده شود.

مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به توافق ۵ جانبه ریلی کریدور شرق-غرب  ازجمله ایران و افغانستان مبادله شده است بتوانیم در زمانهای کوتاهی این پتانسیل اقتصادی را فعال کنیم.

مشاهده نظرات