بیمه نامه شخص ثالث کارت الکترونیکی می‌شود

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جایگزینی بیمه نامه‌های کاغذی شخص ثالث با کارت‌های الکترونیکی در آینده نزدیک خبر داد.

«عبدالناصر همتی» گفت: اکنون بیمه شخص ثالث به صورت کاغذی به همراه تعدادی کوپن ارایه میشود که مشکلاتی را برای بیمهگذاران و شرکتهای بیمه به همراه میآورد و متناسب با فناوریهای روز نیست.

وی افزود: بیمهمرکزی طرح جایگزینی بیمهنامههای کاغذی با کارتهای الکترونیک را در دستور کار قرار داده که با توجه به ابعاد مختلف آن، گستردگی بیمههای شخص ثالث در کشور و شمار قابل توجه سازمانإها و نهادهای درگیر هنوز در مرحله مطالعه و امکان سنجی است.

وی تاکید کرد با اجرای این طرح، شبکه فروش شرکتهای بیمه، طبق روال معمول، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام میکنند و در پایان، به جای بیمه نامه کاغذی، کارت الکترونیکی میدهند.

همتی یادآوری کرد: تغییر شکل بیمهنامههای شخص ثالث از شکل کاغذی به کارت الکترونیکی، موضوعی متفاوت از صدور این بیمهنامه به صورت اینترنتی است.

فروش محصولات بیمه ای در قالب استارتاپها مورد تایید بیمه مرکزی نیست

رییس کل بیمه مرکزی در مورد بازاریابی برخط (آنلاین) محصولات بیمهای گفت: بر اساس ماده 66 قانون تاسیس بیمهمرکزی ایران و بیمهگری، عرضه بیمه فقط توسط موسسههای بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه مجاز است که تغییری در این قانون و سیاستهای بیمهمرکزی صورت نگرفته است.

همتی اضافه کرد: بازاریابان اعم از اینترنتی و غیراینترنتی حق فروش محصولات بیمه را نداشته و فقط در امر بازاریابی برای موسسههای بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه میتوانند فعالیت کنند اما با توجه به تحولاتی که در امر فروش اینترنتی محصولات مختلف و از جمله خدمات بیمهای ایجاد شده، ضروری است شرکتهای بیمه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای گسترش شیوه فروش اینترنتی و برخط محصولات بیمهای برای نمایندگان خود و کارگزاران بیمه همکار اقدام کنند.

همتی تاکید کرد «عرضه انواع بیمه توسط شرکتهای آی.تی معروف به استارت آپها مورد تایید بیمهمرکزی نیست و مسوولیت تخطی از این ضابطه بر عهده نماینده بیمه همکار و شرکت بیمه متبوع آن خواهد بود.

رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: چنانچه عرضه خدمات بیمهای به صورت الکترونیکی از سوی شرکت بیمه یا نماینده وی و یا کارگزار بیمه دارای مجوز بوده باشد منطبق با مقررات مربوط خواهد بود و بیمه مرکزی درباره سایر شرکتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، مسوولیتی ندارد.

وی یادآوری کرد: فعالیت این شرکتها میتواند از طریق دریافت مجوز کارگزاری یا نمایندگی بیمه صورت گیرد. آنچه در این حالت تفاوت خواهد داشت، شیوه بازاریابی بیمه خواهد بود و در صورتی که درخواست این شرکتها واصل شود بیمه مرکزی در چارچوب مقررات کارگزاری بیمه نسبت به بررسی و صدور مجوز برای ایجاد کارگزاری اقدام میکند.

رفع ابهام از فعالیتهای بازاریابی بیمه توسط نمایندگان فروش بیمههای عمر

رییس کل بیمه مرکزی درباره فعالیت بازاریابی بیمه نمایندگان فروش بیمههای عمر و نیز نمایندگان حقیقی فاقد حق صدور و دفترکار در دفترهای خدمات پیشخوان دولت که سبب بروز برخی نگرانیها در شبکه فروش بیمه شده است، توضیح داد: شورای عالی بیمه در سال 1395با هدف حذف هزینههای زائد نمایندگان فاقد مجوز صدور، مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه را اصلاح کرد.

همتی افزود: بر این اساس مقرر شد «موسسههای بیمه میتوانند آن دسته از نمایندگان بیمه حقیقی را که مجوز صدور بیمه نامه ندارند، از شرط تامین دفتر موضوع این بند معاف کنند» و از طرف دیگر نمایندگان فروش بیمههای عمر (مشمولان آیین نامه شماره 54) نیز از سال 1385 الزامی به داشتن دفتر کار نمایندگی ندارند و به امر بازاریابی و فروش بیمههای عمر مشغولند.

وی افزود: بر این اساس این نمایندگان که آموزش و آزمون نمایندگی بیمه را طی کردهاند میتوانستند در هر نقطه و مکانی مانند دفتر سایر نمایندگان و کارگزاران بیمه و همچنین دفتر پیشخوان، بازاریابی بیمه را انجام دهند.

«نامه نگاری اخیر بیمهمرکزی در این زمینه ابلاغیه جدید نیست و فقط پاسخ یک استعلام به شمار میرود».

همتی گفت: تعیین محل فعالیت نمایندگی بیمه و امکان همکاری آنها با دفتر پیشخوان و مرکزهای مشابه به توافق شرکت بیمه و نمایندگی وی ارتباط دارد و بیمه مرکزی در این زمینه هیچگونه اولویت یا ترجیحی برای دفترهای پیشخوان در نظر ندارد.

آیین نامه شماره 54 مربوط به نمایندگی فروش بیمههای عمر شورای عالی بیمه است که در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه دوازدهم اردیبهشت 1385 تصویب شد.

در ماده8 این آیین نامه آمده است «نماینده فروش به داشتن محل کار ملزم نیست».

منبع: ایرنا
برچسب ها: بیمه نامه
مشاهده نظرات