عوارض ۴۵ درصدی عراق برای سیمان ایرانی

در شرایطی که رکود بر ساخت و ساز حاکم شده رویکرد فعالان سیمان صادرات آن است، اما به گفته مدیرکل معادن غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه ۴۵ درصدی عراق برای واردات سیمان یکی از موانع صادرات این محصول است.

سیف الله امیری با بیان اینکه حمایت از واحدهای نیمه تمام سیمانی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: با توجه به اینکه ظرفیت تولید سیمان در ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ به ۸۵ میلیون تن رسیده است و از این مقدار ۵۵ تا ۵۶ میلیون تن نیز تولید شده دیگر نیازی به صدور مجوز برای احداث واحدهای جدید نداریم و باید از واحدهای نیمه کاره حمایت کنیم. وی با اشاره به قرارداد وزارت راه و شهرسازی برای خرید دو میلیون تن سیمان در سال جاری گفت: وزارت راه و شهرسازی هنوز خریدی بابت قرارداد خرید سیمان نداشته است اما دو پیشنهاد برای مصرف سیمان به این وزارتخانه ارائه شده که سیمانی کردن همه راههای کشور است، چراکه با تجربهای که در فرودگاهها از جادههای سیمانی داشتیم میتوان گفت که این محصول از آسفالت کیفیت بهتری دارد و در مقابل گرما و سرما مقاوم تر است.

مطالب مرتبط
سیمان تا آذر گران نمی‎شود/ گرانی اخیر بابت رشد کرایه حمل است
مشاهده نظرات