راه‌اندازی بیمه نوسانات ارزی تجار/ ایجاد بازار مشتقه ارز

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایجاد بازاری برای بیمه‌ شدن صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر نوسانات ارزی را پیشنهاد کرد و گفت:‌ برای ارتقاء ثبات مالی ایجاد بازار مشتقه ارزی یک راهکار محسوب می‌شود.

علی صالح آبادی درباره تاثیر بازار ارز بر رشد اقتصادی و ثبات مالی، ثبات بازار ارز را مهم توصیف کرد و گفت: افزایش نرخ ارز بر بسیاری از بخشهای اقتصادی تاثیرگذار است؛ به طوریکه با افزایش نرخ ارز به ویژه ارزهای اصلی نرخ تمام شده کالاهایی که مواد اولیه تولید آنها از خارج از کشور تامین می شود، بالا میرود. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: از سوی دیگر به نظر میرسد که نرخ ارز تاثیری بر روی کالاهایی که در داخل تولید میشود و نیازی به مواد اولیه خارجی و وارداتی ندارد، نخواهد داشت؛ اما تغییرات و افزایش نرخ ارز بر روی این کالاها نیز تاثیرگذار است به عنوان مثال افزایش نرخ ارز بر روی نرخ مس که محصولی بینالمللی محسوب میشود، تاثیر میگذارد. 

وی با بیان اینکه برخی از کالاها بر اساس نرخهای بینالمللی مورد معامله قرار میگیرد، بر این اساس افزایش نرخ ارز بر روی آنها تاثیر میگذارد،  اظهار داشت: اینگونه کالاها در بورس کالا معامله میشوند بنابراین قیمتگذاری آنها بر مبنای نرخهای جهانی است و افزایش واردات محصولات اینگونه باعث متضرر شدن تولیدکنندگان آنها میشود. زمانیکه نرخ ارز بالا میرود به دلیل تطابق با نرخهای بینالمللی، قیمت این کالا هم افزایش مییابد که در مجموع منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. 

صالح آبادی با تاکید بر اینکه ثبات بازار ارز به معنای غیرواقعی بودن نرخ ارز نیست، خاطرنشان کرد: حتی اگر نرخ ارز هم بخواهد افزایش پیدا کند باید متناسب با تورم و حساب شده باشد. خوشبختانه در سالهای اخیر به دلیل اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ ارز نیز نوسانات کمی داشته و این موضوع توانسته ثبات و آرامشی در بازارهای مختلف کشور ایجاد کند. افزایش نرخ تورم و ارز باعث ایجاد تلاطم در بازارهای مختلف کشور میشود و این مقوله بسیار مهم است.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد بازاری برای بیمه شدن صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر نوسانات ارزی را پیشنهاد و تصریح کرد: این محدودیت در حال حاضر در بازار وجود دارد به نحوی که ابزاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز وجود ندارد. 

وی گفت: در برخی موارد مشاهده شده است که فعال اقتصادی از بانکی وام ارزی دریافت میکند اما به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکلاتی مواجه میشود اما چنانچه بازاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز ایجاد شود، ریسکها پوشش داده میشود و نوسانات تحت کنترل قرار میگیرد. بر این اساس با تلاطمات ارزی تجار متضرر نخواهند شد.

صالحآبادی خاطرنشان کرد: به هر حال چنین خلاءهایی وجود دارد و برای ارتقاء ثبات مالی ایجاد بازار مشتقه ارزی یک راهکار محسوب میشود. 

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات