تقویت محتاطانه قیمت‌ها

بازار چین همچنان تحت تاثیر محموله‌های پلی اتیلن ایران

با این حال یک معامله گر در پکن، افزایش قیمت اخیر را به عنوان یک پیش بینی محرمانه عنوان کرد و گفت: بازار همچنان تحت تاثیر محموله‌های ایران قرار دارد. ما همچنان عرضه حدود 300 هزارتن پلی اتیلن در اواخر ماه ژوئیه یا اوایل اوت را شنیده‌ایم. این در حالی است که هند با رکود تقاضا روبه رو است

در چین، چشم انداز پلی اتیلن در بازار واردات به طرز محتاطانهای در این هفته قویتر شد. چندین تامین کننده خارج از چین، به دلیل فشارهای فروش آزاد، تخصیص خود را به چین محدود کردهاند. فشار روبه بالا از سطوح محلی نیز نقش مهمی در کاهش قیمتهای واردات در بازار آتی دارد. محدوده کلی قیمت پلی اتیلن وارداتی 1080 تا 1160 دلار در هر تن برای پلی اتیلن سبک و1030 تا 1110 دلار در هر تن برای پلی اتیلن سبک خطی و 1070 تا 1120 دلار در هر تن برای پلی اتیلن سنگین به صورت سی آی اف گزارش شده است. در مقایسه با هفته گذشته محدوده قیمت ها بدون تغییر باقی مانده و یا بین 10 تا 50 دلار در هر تن افزایش یافته است.

یک معاملهگر در شانگهای پیشنهادات عربستان و قطر را برای پلی اتیلن سنگین فیلم 1110 دلار در هر تن و پلی اتیلن سبک فیلم 1150 تا 1160 دلار در هر تن دریافت کرده است. قیمت پلی اتیلن سبک خطی نیز 1010 تا 1080 دلار در هرتن به صورت سی آی اف و نقدی گزارش شده است. فشار فروش در بیشتر تولیدکنندگان خاورمیانه اخیرا کاهش یافته است و قیمتها شاهد افزایش هفتگی 10 تا 20 دلار در هر تن بودهاند. با این حال یک معاملهگر در پکن، افزایش قیمت اخیر را به عنوان یک پیش بینی محرمانه عنوان کرد و گفت: بازار همچنان تحت تاثیر محمولههای ایران قرار دارد. ما همچنان عرضه حدود 300 هزارتن پلی اتیلن در اواخر ماه ژوئیه یا اوایل اوت را شنیدهایم.

این در حالی است که هند با رکود تقاضا روبه رو است. در داخل چین، احتمالا قیمتهای محلی پلی اتیلن در هفته آینده متاثر از قیمتهای آتی افزایش مییابد، سطح کلی عرضه CNPC و Sinopec کمتر از از 700 هزارتن گزارش شده است که به چشم انداز بازار کمک میکند. برخی از بازیکنان اشاره میکنند که بازرسیهای زیست محیطی نیز بر بازار پلی اتیلن و تاسیسات تامین انرژی تاثیر خواهد گذاشت. بازیکنان اغلب افزایش قیمتها را محتاطانه عنوان میکنند. تعدادی از معاملهگران میگویند: با توجه به چشم انداز کوتاه مدت و راه اندازی مجدد ظرفیتهای جدید، قیمت پلی اتیلن ممکن است با برخی نوسانات تا زمانی که یکی از عوامل در تنظیم بازار کمک کند، روبه رو شود.

منبع: پتروتحلیل
مشاهده نظرات