پورابراهیمی:

تغییر واحد پول رسمی مشروط به تصویب مجلس/ حذف چهارصفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی در صورتی که به موقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می‌شود.

به گزارش ارانیکو به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر واحد پول رسمی کشور و تبدیل ریال به تومان، گفت: مجلس به دلیل تأخیر دولت در ارائه لوایح بانکی، موضوع اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون وارد بررسی جزییات طرح مذکور شده و در این راستا موضوع اصلاح قانون پولی و بانکی را بررسی میکند.

پورابراهیمی داورانی افزود: دولت با تأخیر و موازی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حال اصلاح قانون پولی و بانکی بوده و بحث تغییر واحد پولی در این راستا است.

وی ادامه داد: باوجوداینکه حذف یک صفر از پول ملی کارهای محاسباتی را تسهیل میکند، اما پیشنهاد این است با توجه به آثار روانی و تورمی در چند سال گذشته، حذف چهار صفر در دستور کار قرار گیرد؛ البته اصطلاح «تومان» نیز نسبت به «ریال» در مراودات رایجتر است.

پورابراهیمی داورانی افزود: بدیهی است لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی بعد از ارسال به مجلس در کمیسیون اقتصادی بررسی و نهایتاً باید در صحن علنی مصوب شود البته درصورتیکه لایحه مذکور بهموقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ میشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیشنویس لوایح بانکی دولت در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و این پیشنویس در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ میشود.

گفتنی است در هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی تصویب و واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شده است.

مطالب مرتبط
تومان رسما واحد پول ایران شد
مشاهده نظرات