روسیه تولید نفت خود را بیش از تعهداتش کاهش داد

وزیر انرژی روسیه گفت، کشورش از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون، روزانه ۳۰۳ تا ۳۰۵ هزار بشکه از تولید نفت خود را کاهش داده است.

به نقل از رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت، کشورش از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون، روزانه 303 تا 305 هزار بشکه از تولید نفت خود را کاهش داده است. این در حالی است که روسیه بر اساس توافق کاهش تولید متعهد شده تولید خود را روزانه تنها 300 هزار بشکه کاهش دهد.

نواک افزود، روسیه ممکن است با نظارت بر میزان صادرات نفت کشورها موافقت کند، اما در آن صورت باید بر صادرات فرآوردههای نفتی نیز نظارت شود.

وی همچنین گفت، توافق کاهش تولید از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 350 میلیون بشکه عرضه مازاد نفت را از بازار حذف کرده است.

در همین حال، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان هم گفت، کشورش در ماه آینده میلادی صادرات نفت خود را در حد 6/6 میلیون بشکه در روز محدود خواهد کرد که تقریبا یک میلیون بشکه در روز کمتر از سطح صادرات یک سال قبل است.

فالح همچنین گفت، اوپک و سایر شرکای تولید کنندهاش متعهد هستند تا در صورت ضرورت، توافق کاهش تولید را بعد از مارس 2018 نیز تمدید کنند، اما درخواست خواهند کرد که همه کشورهای غیر پایبند به توافق نیز به توافق پایبند بمانند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات