مدیر مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران خبر داد

تولید بیش از 321 هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی شده

321 هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی شده طی سه ماهه اول سال جاری در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی تولید شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمد مرشدزاده؛ مدیر مجتمع سنگآهن فلات مرکزی با اشاره به میزان عملیات معدنی انجام شده در دو معدن چاه گز و میشدوان گفت: طی سه ماه اول سال 96 حجم کل عملیات معدنی 4 میلیون و 602 هزار و 277 تن بود که از این میزان 284 هزار و 263 تن سنگآهن استخراج شده است.وی در ادامه افزود: در حال حاضر تولید محصولات دانهبندی در این مجتمع معدنی بیش از برنامه مصوب در حال انجام است بهطوری که در خرداد 96 بالغ بر 108 هزار و 380 تن محصول دانهبندی تولید شده و طی سه ماهه اول سال این میزان تولید به 321 هزار و 310 تن رسیده است.

مدیر مجتمع سنگآهن فلات مرکزی همچنین به فروش محصولات دانهبندی این مجتمع اشاره کرد و گفت: مجموع فروش از دو معدن سنگآهن چاه گز و میشدوان طی 3 ماهه اول سال جاری بیش از 95 هزار تن محصولات دانهبندی شده است.مرشدزاده خاطرنشان کرد: میزان فروش محصولات سنگآهن دانهبندی شده در خرداد 96 بیش از 55 هزار تن است که این رقم طبق برنامه بوده و فروش این محصولات از طریق بورس و مزایده صورت میگیرد.وی تصریح کرد: با توجه به اکتشافات انجام شده ذخیره سنگآهن دو معدن چاه گز و میشدوان بالغ بر 95 میلیون تن است.مجتمع سنگآهن میشدوان در فاصله 30 کیلومتری شمال شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است.

مشاهده نظرات