آنقدر مشتری نداریم که بخواهیم از کار بدزدیم

استفاده از گوشت گربه و سگ در سوسیس و کالباس کذب است

مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی فرآورده‌های گوشتی گفت: اکنون زمان فراوانی مشتری ما نیست که ما بتوانیم اجناس را هرطور که مایل هستیم عرضه کنیم و یا بخواهیم از کار بدزدیم. ما برای همین تعداد بسیار اندک که هنوز موجودی و توان خرید دارند باید به بهترین نحو و شفاف‌ترین حالت محصولات را عرضه کنیم تا آن‌ها را از دست ندهیم.

سیدمحمد موسوی مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی فرآوردههای گوشتی در خصوص تولید فراوردههای گوشتی اظهار کرد: ما در کشور برای تولید سوسیس و کالباس ازگوشت مرغ و گوسفند و گاو استفاده میکنیم که بخش عمده این گوشت از دامهای داخلی و مقدار کمی هم از کشور برزیل وارد میشود. وی در واکنش به استفاده از گوشت دامهای بیمار تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد.

تمام گوشتهای تولید شده پس از کشتار تحت نظارت اداره کل نظارت برمواد غذایی وزارت بهداشت قرار دارد و پس از آزمایش توسط سازمان استاندارد تایید میشوند، لذا نمیتوانند از گوشت دام بیمار استفاده کنند. همچنین سازمان دامپزشکی نیز پیش از کشتار بر سلامت دام کاملا نظارت دارد و هیچ مشکلی ما با تولیدات گوشتی بهداشتی نداریم تنها مشکل ما عدم همکاری سازمانهای ذیربط برای تامین مقداری ارز است تا بتوانیم مقداری گوشت وارد کنیم که آن هم به دلیل گرانی بیش از حد گوشت داخلی است. وی ادامه داد: گوشت از ۲۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان افزایش یافته است. این گرانی باعث کمبود تقاضا و ورشکستگی کارخانجات شده است. موسوی افزود: تولید فرآوردههای گوشتی انجام میشود اما تقاضا بسیار پایین است و درحال حاضر کارخانجاتی که هنوز روی پا هستند از سرمایه پیشین خود امرار معاش میکنند و فروش زیادی ندارند.

وی در رابطه با استفاده از خمیر مرغ در ژامبون خاطر نشان کرد: ما به کارخانجات بزرگ طرحی دادیم تا زمانی که مرغ به همراه اسکلت میآید پس از شست و شو و تحت نظارت نهادهای ذی ربط این گوشت را از اسکلت جدا کنند. ما به ۵ کارخانه مجوز دادیم که مرغ را مانند گوشت بسته بندی شده پس از خرید و جدا کردن گوشت از اسکلت آن را بسته بندی کنند و با لیبل و تاریخ مصرف به بازار عرضه کنند. مانند بسیاری از کشورهای دیگر که بسته بندی شده و با کارتن به فروش میرسد. اما متاسفانه همکاری بین وزارت جهاد، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد کم است.

مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی فرآوردههای گوشتی در واکنش به عدم درج میزان خمیر مرغ بر روی محصولات گوشتی تاکید کرد: بر روی تمام محصولات کارخانهها میزان استفاده از خمیر مرغ درج میشود و این موضوع صحت ندارد. اکنون زمان فراوانی مشتری ما نیست که ما بتوانیم اجناس را هرطور که مایل هستیم عرضه کنیم و یا بخواهیم از کار بدزدیم. ما برای همین تعداد بسیار اندک که هنوز موجودی و توان خرید دارند باید به بهترین نحو و شفافترین حالت محصولات را عرضه کنیم تا آنها را از دست ندهیم. ما تمام موارد بهداشتی را رعایت میکنیم. وی افزود: عدم توجه به تشکلها و اتحادیهها باعث این مشکلات شده است و خشک وتر را باهم میسوزاند. مردم خودشان جنس خوب و بد را از هم تشخیص میدهند و برند و معتبر را خریداری میکنند، پس نمیتوان سر مردم را کلاه گذاشت. هر محصولی که تولید شود استاندارد است و باید تحت نظارت سازمان استانداد باشد. محصولات همه کد تولید که از سوی وزارت صنایع صادر میشود را دارا هستند.

موسوی در ادامه بیان کرد: از نظر وزیر جهاد کشاورزی هم اعتبار محصولات و وزارتخانه در بین مردم همان لیبلی است که بر روی محصولات درج میشود و در صورت دیدن تخلف مردم میتوانند به وزارت خانه اطلاع دهند. ما در اتحادیه هم آزمایشگاه داریم و محصولات تولیدی را بررسی و نمونه برداری میکنیم. تولید کنندهای که همه هستی خود را برای این کار گذاشته زیر بار تولید محصول بیکیفیت و استفاده از گوشت فاسد نمیرود. مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی فرآوردههای گوشتی گفت: ما در حال حاضر چوب عدم توجه دستگاههای دولتی و وزارت جهاد کشاورزی را میخوریم. عدم همکاری وزارت صنایع، سازمان استاندارد و اداره نظارت بر محصولات باعث مشکلات متعدد برای ما و کارخانجات شده است. محصولات گوشتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما این ارزش افزوده را از کارخانجات به نحو دیگری مانند: تلفن، برق، گاز و آب دریافت میکنند. حتی از تولید هر محصول ۴ درصد ارزش افزوده میگیرند در حالی که این محصولات معاف هستند و وزارت دارایی هم زیر بار نمیرود.

موسوی با گلایه از بیتوجهی به تشکلات تصریح کرد: در دورههای قبل تشکلها وجود داشتند و در این تشکلها بحث و تبادل نظر میشد، وزیر در این محافل سخنرانی میکرد و مشکلات را با هم بررسی میکردند اما از دولت دهم به بعد وزارت جهاد تشکلها را از بین بردند تا بتوانند هرکار که دوست دارند بدون مزاحمت نهادها انجام دهند. وی افزود: دولت باید باتشکلها همکاری کند. تمام مشکلات ما در کشور به خاطر عدم مدیریت صحیح است. در دولت اصلاحات و قبل از آن با تمام ارگانها و تشکلات همکاری میشد. این مردم و تشکلها بودند که جنگ را اداره کردند و همیشه به دولت کمک کردند. اگر تخلفی از کارخانهها سر بزند هم از طریق اتحادیه و هم از طریق اداره استاندارد و دامپزشکی پیگیری خواهد شد و از طریق دادگاه بررسی میشود.

موسوی در واکنش به استفاده از گوشت حیوانات ممنوعه مانند گربه و سگ در سوسیس و کالباس عنوان کرد: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و برخی که قصد ضربه زدن به ما و کارخانهها را دارند این اکاذیب را در مکانها و فضای مجازی پخش میکنند تا ما را از دور خارج کنند و بتوانند راه را برای واردات باز کنند. ما هیچ گزارشی در این زمینه نداشتهایم.

منبع: ایلنا
مطالب مرتبط
گوشت دوباره گران شد/ مذاکره با ۳ کشور اروپایی برای واردات
مشاهده نظرات