مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی وزارت نفت خبر داد

تعیین تکلیف توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی وزارت نفت ضمن تشریح نحوه بررسی نتایج مطالعات توسعه میادین نفتی و گازی که توسط شرکت‌های بین‌المللی ارائه شده است، از تعیین تکلیف نحوه توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی خبر داد.

کریم زبیدی با اشاره به روال بررسی نتیجه مطالعات شرکتهای بین المللی در مورد میادین نفت و گاز کشور، توضیح داد: موضوع این مطالعات (MOU) عمدتا فنی است و چارچوب فنی مطالعات (MDP) بررسی میشود. در این راستا یک کمیته فنی تشکیل شده که این کمیته هفتهای یکبار با حضور وزیر نفت برگزار میشود. در این جلسه سرپرست گروه توضیحات لازم را به حاضرین ارائه میکند.

وی اظهار کرد: بعد از این که مباحث در کمیته مذکور ارائه شد برای کمیته مشاورین مدیریت مخازن که متشکل از اساتید دانشگاهی، کارشناسان، افراد با تجربه در مهندسی مخازن و غیره است ارسال میشود تا این افراد در مورد نتایج مطالعات اظهار نظر کنند و بعد از این کمیته پروپزال به شورای عالی مخازن که زیر نظر وزیر فعالیت میکنند و سرپرستی آن برعهده معاونت منابع هیدروکربوری است ارسال میشود و جمع بندی نهایی در این کمیته صورت میگیرد.

مدیر برنامهریزی تلفیقی وزارت نفت در مورد آخرین مطالعهای که در کمیتههای مذکور مورد بررسی و تایید قرار گرفته، تصریح کرد: مطالعهای که به کمیته مشاورین مخازن ارسال شده در مورد لایههای نفتی پارس جنوبی است که یک شرکت اروپایی برای توسعه آن اظهار تمایل کرده است. مطالعات این شرکت تایید شده و بعد از این که شورای عالی مخازن در مورد آن اظهار نظر کند، وارد مراحل امضای قرارداد میشود.

براساس این گزارش، طبق اخباری که در بازههای زمانی مختلف توسط مسوولین وزارت نفت اعلام شده شرکت مرسک برای توسعه لایههای نفتی پارس جنوبی اظهار تمایل کرده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات