رشد اقتصادی با نفت ۱۱/۱ درصد و بدون نفت ۶/۴ درصد است

سخنگوی دولت آخرین آمار رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت را 6/4 درصد اعلام کرد.

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به رشد اقتصادی ایران که مرکز آمار اعلام کرده است، گفت: رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، ۱۱/۱ درصد است.

وی افزود: همچنین رشد اقتصادی بدون نفت بر پایه سال ۷۶، ۶/۳ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۶/۴ درصد است.

نوبخت همچنین با اشاره به رشد اقتصادی در دیگر بخشها گفت: رشد گروه کشاورزی بر پایه سال ۷۶، ۵ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۲ درصد است. همچنین رشد صنعت بر پایه سال ۷۶، ۱۱/۳ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۱۸/۱ درصد است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: رشد نفت و گاز طبیعی بر پایه سال ۷۶، ۷۸.۸ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۳۵/۵ درصد است.

وی همچنین با اشاره به رشد بخش ساختمان گفت: رشد ساختمان بر پایه سال ۷۶، منفی ۱۲/۶ درصد است و بر پایه سال ۹۰، منفی ۱۱/۳ درصد است.

نوبخت گفت: رشد خدمات بر پایه سال ۷۶، ۷/۱ درصد و بر پایه سال ۹۰، ۵/۹ درصد است.

سخنگوی دولت با اشاره به تورم تیرماه افزود: تورم تیرماه ۷/۶ درصد و تورم خرداد ماه ۷/۴ درصد بوده است که در این یک ماه، ۰/۲ درصد افزایش داشته است.

مشاهده نظرات