وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

لزوم توجه به محصولات رقابتی در حوزه کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم توجه به محصولات رقابتی کشاورزی، گفت: شناخت ظرفیت و قابلیت‌های حوزه بذر و نهال ضروری است.

محمود حجتی در دومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی که صبح سهشنبه در مرکز همایشهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرارسیدن دهه مبارک کرامت و میلاد باسعادت حضرت معصومه(س)، اظهار کرد: باید شکرگزار نعمات الهی باشیم، هر آنچه امروز به آندست یافتیم گنجهای الهی است که به انسان امانتداده شده است.

افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی

وی بابیان اینکه حیوانات و گیاهان بر اساس اراده و معیشت الهی در اختیار انسان قرار دادهشده و انسان باید از تمامی این نعمات بهترین استفاده را داشته باشد، افزود: تکنولوژیهای زراعی، نانو و استفاده از ظرفیتهای موجود طی سنوات اخیر موردتوجه ویژه قرارگرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه گاه آدمی بدون هیچ تأملی از کنار موهباتی که در اختیار وی قرار دادهشده بهراحتی عبور کرده و ظرفیتهای موجود را نادیده میگیرد، تصریح کرد: باید از ظرفیتها و منابع در راستای سازگاری و بهبود محیطزیست استفاده کنیم.

حجتی با اشاره به اینکه شعار ما در بحث اقتصادی مقاومتی افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است، گفت، شناخت نسبت به ظرفیت و قابلیت بذر و نهال در کشور ضروری است.

لزوم ارائه محصولات کشاورزی با کیفیت به بازارهای جهانی

وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی در راستای بهبود شرایط حوزه کشاورزی بیش از گذشته استفاده کرد، خاطرنشان کرد: استفاده از تجربیات جهانی و دانش بهروز در این بخش ضروری است، بدون شک همه موارد یادشده در راستای توسعه و ارتقای کشاورزی کشور، در بخش دولتی بدون مساعدت بخش خصوصی قابل انجام نیست.

وزیر جهاد کشاورزی نقش مسئولان دولتی در راستای ایجاد زنجیرهای کامل و قوی برای توسعه کشور در ابعاد مختلف را حائز اهمیت دانست، گفت: بحث توجه به محصولات رقابتی از دیگر موارد حائز اهمیتی است که باید موردتوجه قرار گیرد، حضور محصولات باکیفیت در بازارهای جهانی الزامی است.

حجتی با اشاره به اینکه موظف به بررسی و مشکلات بخش کشاورزی هستیم از طرفی باید به این مهم اذعان داشت امکانات، ظرفیت و قابلیت زیادی در کشور وجود دارد که مورداستفاده افراد قرار نمیگیرد، افزود: نیروی انسانی متعهد ازجمله این ظرفیتها محسوب میشود، باید با شعار «ما میتوانیم» قدمهای مؤثری در کشور را برداریم.

مطالب مرتبط
واگذاری فعالیت‌های کشاورزی به بخش خصوصی سرعت می‌گیرد
وزارت کشاورزی آمریکا افزایش تجارت با ایران را ترویج می‌دهد
مشاهده نظرات