مذاکرات بانک مرکزی ایران و روسیه برای رفع مشکلات مبادلات پولی/سرمایه گذاری گازپروم روس در میادین گازی کشور

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، گفت: شرکت گازپروم در حال حاضر در چند میدان گازی در حال انجام فعالیت‌های مطالعاتی است تا پس از مطالعات به قرداد منجر شود.

رمضانعلی سبحانی فر با ا اشاره به دیدار روسا و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، گفت:در این دیدار عوامل تحکیم روابط بین دو کشور و روابط پارلمانهای دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تحکیم روایط در زمینه همکاریهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و گردشگری تاکید شد.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این دیدار تبادلاتی در زمینه بحرانهای منطقهای و ارزیابی همکاری دو کشور برای مبارزه با تروریسم صورت گرفت، افزود:ادامه این همکاری در منطقه برای مبارزه با تروریسم و همچنین مذاکرات آستانه برای تعیین وضعیت سوریه از جمله محورهای مذاکرات بود.

طرف روسی در زمینه سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و ترانزیت نفت و گاز تمایل بیشتری دارد

سبحانی فر با اشاره به اینکه در این دیدار پیرامون مباحث اقتصادی تبادل نظرهایی صورت گرفت، ادامه داد:موانع بین دو کشور به ویژه در زمینه مبادلات پولی و گمرکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، لذا مقرر شد که بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی روسیه برای رفع مشکلات مبادلات پولی تلاش کنند.

وی یادآور شد:در این دیدار بر سرمایه گذاریهای مشترک دو کشور و سرمایه گذاری گازپروم در میادین گازی ایران تاکید شد که در حال حاضر این شرکت چند میدان گازی در حال انجام فعالیتهای مطالعاتی است تا پس از مطالعات به قرداد منجر شود.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با بیان اینکه طرف روسی در زمینه سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و ترانزیت نفت و گاز تمایل بیشتری دارد، تصریح کرد:ایران نیز از سرمایه گذاری طرف روسی استقبال میکند، لذا باید روابط و مذاکرات تداوم یابد تا به قراردادهای جدید بین دو کشور منجر شود.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات