نرخ تورم تیرماه ۷/۶ درصد شد/ تورم نقطه‌ای؛ ۸/۹ درصد

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور در تیرماه سال‌جاری را ۷/۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز ۸/۹ درصد اعلام کرد.

به گزارش ایبِنا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد:

۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۸/۲ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۱/۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸/۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹/۴ درصد)، ۰/۵ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خردادماه ۱۳۹۶ (۷/۴ درصد)، ۰/۲ واحد درصد افزایش یافته است.

2- شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳/۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۲ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳/۵ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱/۰ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰/۴ درصد)، ۰/۶ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱/۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۲ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳/۹ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱/۱ درصد است.

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیرماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۹/۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۰ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶/۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۶/۲ درصد)، تغییری نداشته است.

برچسب ها: تورم
مشاهده نظرات