گام‌هایی برای انگیزه بیشتر و استرس کمتر

بی‌انگیزگی و بدتر از آن استرس در محل کار از جمله موانع اصلی در برابر بهره‌وری و موفقیت‌های کاری کارمندان در هر سازمان و شرکتی به‌شمار می‌رود که حتما باید برای حل این معضلات چاره‌ای اندیشید.

در اینجا به چهار گام اساسی و کاربردی و بسیار آسان برای مقابله با بیانگیزگی و استرس در محل کار اشاره شده است.

گام اول: هنگامی که یکی از کارهای روزمره خود را به پایان رساندید، زمان آن فرامیرسد که برای یک لحظه به خود استراحت داده و نفس عمیقی بکشید و با نفسی که بیرون میدهید، خود را مهیای شروعی تازه میکنید. در این لحظه میدانید چه میخواهید انجام دهید و با همین آگاهی سراغ انجام آن کار میروید. هنگام بیرون دادن نفس به آرامی به خود بگویید: «با این نفسی که بیرون میدهم، استرسهای درونم هم خارج میشوند»

و با نفسی که فرو میدهید به خود بگویید: «با این نفس به آرامش میرسم.»

گام دوم: فرض کنید که باید یک گزارش سه صفحهای را ویرایش کنید. ابتدا به صندلیتان تکیه کنید، سپس برخیزید و چند حرکت کششی انجام دهید تا افکارتان متمرکز شود. به چشمانتان نیز به مدت 30 ثانیه استراحت دهید و پس از کسب آرامش لازم و به یاد آوردن اطلاعات لازم برای انجام کار، ویرایش آن گزارش را آغاز کنید و مطمئن باشید که میتوانید آن کار را به نحو احسن انجام دهید.

گام سوم: قبل از شروع کار بعدی، به مدت 10 ثانیه با خود سخن بگویید و به خود بگویید که چه می خواهید انجام دهید و آن کار چقدر طول میکشد. این کار به شما کمک میکند تا با آمادگی ذهنی کافی سراغ کار جدید بروید.

گام چهارم: دقیقا پیش از شروع کار جدید، ببینید که چه احساسی دارید. این گام آخر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چرا؟ چون بهعنوان مرحله نهایی و نتیجهگیری شما از مراحل پیشین به حساب میآید. تنها راه برای تغییر یک عادت بد و جایگزین کردن آن با یک عادت خوب عبارتند از: نشان دادن این موضوع که عادت جدید ارزشمند و مفید است و باید آن را انجام داد. اگر شما این چهار گام را هر یک ساعت یک بار انجام دهید، در هر روز کاری حدود هشت دقیقه به خود استراحت دادهاید.

نتایج: اختصاص دادن وقت برای استراحت کردن بین کارهای مختلف به افزایش انگیزه و بهبود عملکرد مغزتان کمک میکند. این جایزههای کوچک که به خودتان میدهید آرامش قابلتوجهی به شما میدهد و موجب میشود تا پس از بازگشت به خانه احساس خستگی نکنید. همسرم بارها از من پرسیده که چه تغییری در محل کارم رخ داده که پس از بازگشت به خانه به هیچ عنوان احساس خستگی نمیکنم. من نیز با غرور جواب میدهم: «این من هستم که تغییر کرده ام.» همه شما نیز میتوانید کارتان را با ریتم طبیعی خود هماهنگ و متناسب سازید. برای این کار به کمی اراده، تمرین و تکرار نیازمندید، تا پس از مدت کوتاهی آن را به یکی از عادتهای زندگی خود تبدیل کنید.

مشاهده نظرات