یک مسئول:

50 درصد خرمای کشور زیر پوشش بیمه است

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: 50 درصد خرمای کشور و 70 درصد این محصول در کرمان زیر پوشش بیمه قرار دارد.

پیمان جلالی روز سه شنبه در بازدید از نخلستانهای خسارت دیده ریگان افزود: افزایش دما و رطوبت پایین چند سالی است محصول خرمای شرق استان را دچار خسارت کرده است. وی اظهار کرد: بیمه ترجیحی به دلیل وارد آمدن خسارت سنگین به نخلداران شرق استان کرمان به محصول خرمای این منطقه اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: تغییرات اقلیمی در استان کرمان موجب خشکیدگی خوشههای خرمای نخلداران ریگانی شده و خسارت زیادی به کشاورزان این مناطق وارد کرده است.

مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی افزود: اقدامات تحقیقاتی در کنار بیمه محصولات در شرق استان کرمان آغاز شده و یکی از پروژه ها در شهرستان فهرج و شهرستان های شرقی این استان به مدت سه ماه در حال انجام است. وی تاکید کرد: استان کرمان در زمینه تولید خرما رتبه نخست را در کشور دارد و در هفت استان کشور 10 رقم از انواع خرما تولید میشود.

بیمه ترجیحی فقط به محصول خرما تعلق میگیرد و نخل دارن در صورت متضرر شدن میتوانند کل خسارت وارده را از صندوق بیمه محصولات کشاورزی دریافت کنند.

توفان شن، گرمای زیاد و ریزگردها تاکنون 30 تا 100درصد به نخلستانهای شهرستان ریگان خسارت وارد کرده است.

ریگان تا مرکز استان کرمان 285 کیلومتر فاصله دارد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات