وضعیت متفاوت بازار دوم مسکن

بازار دوم معاملات مسکن – پیش فروش- با وضع متفاوت عرضه نسبت به بازار اول روبه‌رو شد.

مشاهده نظرات