با همکاری بانک پاسارگاد رقم می‌خورد

عزم اتاق اصفهان برای نوسازی ماشین‌آلات معادن

چهارمین جلسه کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی اصفهان با حضور معاونت خدمات ارزی بانک پاسارگاد، مدیریت سرپرستی منطقه مرکزی این بانک و هیات همراه به منظور اجرا شدن طرح نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معادن استان اصفهان برگزار شد.

دور ماندن کشور از بازارهای صادراتی

به گزارش از اصفهان، رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این نشست با بیان اینکه بانکهای کشور و به ویژه بانک پاسارگاد همیشه حامی معدنکاران و صنایع معدنی کشور بودهاند گفت: خوشبختانه بانک پاسارگاد به دلیل سرمایهگذاری مستقیم در صنایع معدنی منطقه سیرجان، از نزدیک با مشکلات جامعه معدنی کشور آشنا بوده و به طور طبیعی بیش از سایر بانکها میتواند در حمایت از معدنکاران اثرگذار باشد. احمد خوروش، پشتیبانی و حمایت از صنایع معدنی و همچنین تلاش برای بهبود فضای کسب و کار استان را از رسالتهای اتاق بازرگانی اصفهان اعلام کرد و افزود: کمیسیون صنایع معدنی اتاق اصفهان همیشه تلاش کرد با پرهیز از ورود به کارهای اجرایی، برای رفع مشکلات معدنکاران و چالشهای صنایع معدنی استان گام بردارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه صنایع معدنی استان و کشور در چند دهه گذشته نوسازی نشدهاند و در سالهای اخیر هم به دلیل تحریمها، شکاف فناوری صنایع معدنی کشور با معادن روز جهان عمیق شده است که سبب دور ماندن کشور از بازارهای صادراتی شد. رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به اهمیت تجهیز و مدرنسازی ماشینآلات در معادن کشور تصریح کرد: در سال جدید بیشتر فعالیتهای این کمیسیون به تلاش برای نوسازی ماشینآلات و تجهیزات معادن و صنایع معدنی استان معطوف بوده است.وی به دلیل نرخ بالای ماشینآلات و تجهیزات مرتبط با معدن، نوسازی صنایع معدنی استان اصفهان را کاری پرهزینه عنوان کرد و افزود: بدیهی است استفاده از تسهیلات گران و پرهزینه موجود نمیتواند برای توسعه صنایع معدنی کشور، مفید و حتی اقتصادی باشد و به همین دلیل نیازمند تامین تسهیلاتی ارزان مانند استفاده از فاینانسهای خارجی در این بخش به کمک بانکهای داخلی هستیم. احمد خوروش ضعف و شکاف فناوری معادن کشور با ترکیه را دلیل اصلی از دست دادن بازارهای مناسبی مانند قطر و کشورهای حوزه خلیجفارس عنوان کرد و گفت: بدون شک مهمترین گام برای استفاده از ظرفیت بسیار بالای موجود در صنایع معدنی کشور و دستیابی به سهم مناسبی در بازارهای جهانی، نوسازی و ارتقای فناوری معادن کشور خواهد بود.

تامین مالی نوسازی، امکانپذیر است

دبیر کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه، فرسودگی ماشینآلات و عقبماندگی فناوری را از مهمترین چالشهای صنایع معدنی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به رسالت اتاق بازرگانی اصفهان برای بهبود فضای کسبوکار و کمک به رفع مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی استان، کمیسیون صنایع معدنی اتاق در چند ماه گذشته با جدیت در حال برنامهریزی و ایجاد مقدمات لازم برای نوسازی و اصلاح فناوری صنایع مدنی استان است. تاکنون در این زمینه مذاکرهها و رایزنیهای زیادی در سطوح مختلف انجام دادهایم که مهمترین آن دریافت موافقت وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت با این طرح است.شهریار شعبانی، دبیر کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه درحالحاضر تامین مالی برای نوسازی معادن استان از طریق نظام بانکی کشور امکانپذیر است افزود: اما با توجه به نرخهای بالای تسهیلات بانکی کشور، استفاده از چنین تسهیلات گرانقیمتی برای فعالان بخش معدن منطقی نبوده و هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

شعبانی استفاده از تسهیلات ارزانقیمت بانکهای خارجی از طریق جذب فاینانس و همکاری یک بانک عامل ایرانی در ترهین این تسهیلات را یکی از بهترین راهکارهای موجود برای نوسازی معادن استان عنوان کرد و گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده، بانک پاسارگاد به عنوان اصلیترین گزینه بانک داخلی برای عملیاتی کردن این برنامه انتخاب شد که امیدواریم با تعامل این بانک توانمند خصوصی کشور با اتاق بازرگانی اصفهان و معدنکاران استان، شاهد اجرای مناسب تجهیز و نوسازی صنایع معدنی در استان اصفهان به عنوان نمونه آزمایشی اجرای این طرح در کشور باشیم.

دریافت سوئیفت استانی برای ارائه خدمات ارزی

عبدالرسول مطوری، سرپرست بانک پاسارگاد منطقه مرکزی کشور نیز در این جلسه با اعلام آنکه بیش از ۱۰۳درصد از منابعی که در سالهای اخیر در استان اصفهان جذب شده است در همین استان تسهیلات پرداخت شد گفت: بانک پاسارگاد در سالهای اخیر نقش ویژهای در تامین مالی صنایع مادر استان مانند فولاد مبارکه، ذوبآهن اصفهان و همچنین شرکتهای اقماری فولاد مبارکه داشته و خوشحالیم که توانستهایم در حد توان، دین خود را به صنعت استان ادا کنیم. مطوری از برنامه این بانک در سال ۹۶ برای تعامل بیشتر با فعالان اقتصادی به ویژه فعالان صنعتی و معدنی استان خبر داد و گفت: در سال جدید موفق به اخذ سوئیفت استانی برای تسهیل ارائه خدمات ارزی به مشتریان اصفهانی شدیم و در حال رایزنی با شرکتهای مختلف برای استفاده از تسهیلات موجود هستیم.

سرپرست بانک پاسارگاد منطقه مرکزی کشور، این بانک را یکی از معتبرترین بانکهای ایرانی در خارج از کشور دانست و تصریح کرد: با برخورداری از ۱۷۰کارگزار در خارج ازکشور میتوانیم خدمات مناسبی به فعالان اقتصادی استان و بهویژه اعضای اتاق بازرگانی ارائه کنیم. رحمان داناییفر، معاون اداری و عملیات ارزی بانک پاسارگاد هم با اعلام آمادگی این بانک برای تعامل با طرح نوسازی صنایع معدنی استان که موردنظر اتاق بازرگانی اصفهان است، گفت: استفاده از فاینانس خارجی تنها از طریق بانک مرکزی مقدور بوده و بانک مرکزی با دریافت فاینانس از بانکهای اروپایی و توزیع آن بین بانکهای داخلی بعنوان بانک عامل، این تسهیلات را مدیریت میکند.داناییفر راه دیگر تامین مالی این طرح را استفاده از فاینانس داخلی عنوان کرد و افزود: فاینانس داخلی محدود بوده و از هزینه بیشتری برخوردار است.

معاون اداری و عملیات ارزی بانک پاسارگاد از اتاق بازرگانی اصفهان خواست خواستهها و روش پرداخت مدنظر اتاق برای اجرای این طرح را به این بانک اعلام کند تا در شورای بانک پاسارگاد در مرکز مطرح شود.در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی با حضور نماینده بانک پاسارگاد در کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان برای تعیین راهکار اجرایی طرح نوسازی صنایع معدنی استان تشکیل شود.

منبع: صمت
برچسب ها: معادن
مشاهده نظرات