اگر از کدفروش فاکتور گرفته‌اید تکلیف شما چیست؟

چنانچه از کدفروش‌ها، فاکتور گرفته‌اید، در صورتی که در زمان خرید، اعتبار آن توسط سازمان امور مالیاتی تأیید شده باشد مسئولیت جبران خسارت به سازمان امور مالیاتی با کیست؟

به گزارش ارانیکو به نقل از اینپیا، طبق اصلاحیه بند 7-3 بخشنامه سازمان امور مالیاتی که فایل آن را از اینجا میتوانید دریافت کنید، مسئولیت این امر بر عهده صادر کننده فاکتور است و خریدار هیچ گونه تعهدی نسبت به ضرر و زیان وارد شده به سازمان امور مالیاتی ندارد.

فردی که از کدفروش، فاکتوری در دست دارد و صادرکننده آن جزو لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته باید با اشاره درست به قانون و مقررات و سوابق نقل و انتقالی که از طریق شبکه بانکی به فرد کدفروش انجام داده لایحهای تنظیم و تقدیم کند.

ابطال قسمتی از بخشنامه که مسئولیتها را متوجه دارنده فاکتور میداند در عکس زیر متمایز شده است.

»» دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

 

مشاهده نظرات