هیچ کس مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول نمی‌کند

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی مانع از افزایش قمیت کالای مشمول این ارز نشد، گفت: این ارز هیچ نفعی برای مردم ندارد و نفع و رانت آن به عده‌ای خاص می‌رسد.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز بازار و دولتی یکسان نشود، رانت وجود خواهد داشت، اظهارداشت: نظام چند نرخی باعث فساد میشود و مخصوصا این فاصله با ارز دولت تامین میشود و زیان و ضرر آن به همه مردم تسری پیدا میکند.

هیچ کس مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول نمیکند

وی افزود: مجلس در لایحه بودجه سال آینده میتواند با حذف ارز 4200 تومان ارز را تک نرخی کند اما اگر ارز 4200 تومانی را بپذیرد فضای رانت ارزی را حفظ خواهد کرد. ارز چند نرخی مشکلات و مسائل مفاسد متعددی دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رئیس جمهور میگوید ارز 4200 تومان نظر من نبود، رئیس کل سابق بانک مرکزی میگوید نظر من نبود و معاون اول رئیس جمهور هم میگوید تصمیم من نبود اما به من گفتند اعلام کن. بنابراین هیچکسی حاضر به پذیرش تصمیمگیری برای ارز 4200 تومانی نیست چون این نرخ سرتاسر ضرر است.

رانتجویان مسئولان را میترسانند

وی درباره آثار منفی پرداخت ارز به نرخ 4200 تومان برای بودجه دولت، گفت: دولت کسری بودجه دارد و این کسری تورم تولید میکند اما دولت میخواهد منابعی را که میتواند درآمد حاصل از فروش آن کسری بودجه را کاهش دهد، به یکسوم قیمت بفروشد. این نگرانی برای برخی مسئولان را مافیای پشت صحنه این رانت به وجود میآورند و هشدار میدهند قیمت کالاهای اساسی با اصلاح نرخ ارز جهش خواهد کرد در حالی که اصلا چنین اتفاقی نمیافتد چون قبلا این اتفاق افتاده است.

حسینی هاشمی با اشاره به صحبت رئیس جمهور درباره پرداخت 4200 تومان، افزود: رئیس جمهور مدتی پیش گفت ما نهادهها را با ارز 4200 تومان وارد میکنیم اما دام را به خارج از کشور قاچاق میکنند و بعد ارز میگیرند و گوشت وارد میکنند.

دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت میگیرند و مالیات نمیدهند

وی با بیان اینکه چند دهه این مسائل تجربه شده است، تصریح کرد: واقعا ارز تک نرخی به نفع کشور و به نفع نظام است. همان زمان که فاصله ارز تک نرخی و آزاد نزدیک بود بارها گفتیم ارز را تک نرخی کنید اما نکردند. گیرندگان ارز 4200 تومان رانت میگیرند، مالیات نمیدهند و کالا را هم به قیمت مناسب به دست مصرفکننده نمیرسانند؛ این مسائل حیات کشور و نظام را به خطر میاندازد.

این کارشناس ارزی ادامه داد: پرداخت ارز 4200 تومان هیچ نفعی برای مردم ندارد به غیر از اینکه کسری بودجه دولت را افزایش دهد و رانت به برخی واردکنندگان بدهد و همین باعث میشود ارز کمیاب شود. توماس کرشون میگوید پول بد پول خوب را از دور خارج میکند و در نتیجه این سیاست یک زیان بزرگ برای کشور است و باید از بین برود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف شود و جبران کاهش خرید مردم در دستور کار قرار بگیرد

حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که حذف کالاهای مشمول ارز 4200 تومان یکباره انجام شود یا اینکه تدریجی صورت گیرد، گفت: باید یکباره انجام شود و بعد بازار را تقویت کنند. اگر بازار تقویت شود، در مدت کوتاهی نرخ ارز به تعادل میرسد.

وی درخصوص منابع حاصل از اصلاح قیمت ارز و جبران کاهش قدرت خرید مردم، اظهارداشت: باید مانند کشورهای توسعه یافته که به اقشار مختلف درآمدی اهمیت میدهند، نظام کمک و بازتوزیع منابع طراحی کنند و از افرادی که از این اصلاح قیمت نرخ ارز آسیب میبینند، حمایت کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با حذف 14 میلیارد تومان ارز 4200 تومانی، حداقل 70 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت به دست میآید و این معادل 17 درصد از بودجه کل کشور است. این منابع هم میتواند بخشی از هزینههای دولت را پوشش دهد و هم دهکهای درآمدی پایین حمایت کند.

حسینی هاشمی گفت: جلوگیری از خروج ارز از کشور، کنترل واردات، کاهش قاچاق کالا و ارز، حذف رانت و فساد از دیگر مزایای حذف ارز 4200 تومانی است.

منبع: فارس
مشاهده نظرات