نرسیدن نهاده‌های دامی دولتی به دست تولیدکنندگان

رئیس هیات مدیرهاتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: با این اتهام که برای تولید تخم‌مرغ از ارز 4200 تومانی استفاده شده اجازه صادرات مازاد تولید را نمی‌دهند و تخم‌مرغ بر روی دست تولیدکننده مانده است.

ناصر نبیپور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران، در خصوص قیمت تخممرغ در بازار اظهار کرد: قیمت تخممرغ با وجود اوضاع نابهسامان نهادههای دامی در این دو ماه تغییری نداشته و هر کیلو تخممرغ به صورت میانگین همان حدود 6400 تا 6500 تومان است.

وی افزود: تولید در حال حاضر بسیار بالا است و در حالی که قیمت تمام شده تخممرغ حدود 7500 تومان است، تولیدکنندگان حدود 1300 تومان از قیمت تمام شده را از جیبشان پرداخت میکنند. تولیدکنندگان به ندرت میتوانند نهادههای وارداتی را در بحث ذرت با 1300تومان و در بحث سویا 2450 تومان تهیه کنند و نهادهها به سختی پیدا میشود.

نبیپور با اشاره به این نکته که نهادههای دامی توزیع شده از سوی پشتیبانی امور دام کفاف تولید را نمیدهد، خاطرنشان کرد: پشتیبانی امور دام یک بار به ازای هر قطعه مرغ حدود 600 گرم دان به مرغداران داده است و حدود 40 تا 50 روز بارگیری آن به طول انجامیده است.

وی افزود: میزان آن هم 50 هزار تن ذرت برای 65 میلیون مرغ بوده است که اصلا رقمی نیست. مقرر شده بود 600 گرم ذرت و 400 گرم سویا به ازای هر قطعه مرغ به مرغداران تخمگذار تعلق گیرد که به همان 50 هزار تن ذرت و 2 هزار تن سویا آن هم تنها در یک نوبت قناعت کردند و دیگر اقدامی برای مرغداران انجام نشده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران تصریح کرد: از آنجایی که قیمت تخممرغ ارزان است پشتیبانی امور دام از ما حمایت نمیکند. تعدادی از تولیدکنندگان که از دوماه قبل اقدام کردهاند موفق به دریافت شدهاند اما بقیه اعضای ما به صورت آزاد نهاده تهیه میکنند. ذرت در بندر انزلی 1540 تومان و سویا در بازار 3430 تومان است و 90 درصد مرغداران از این سویا و یا این قیمت استفاده میکنند.

وی افزود: تولید با این وجود اصلا به صرفه نیست و تولیدکنندگان کاملا ضرر میدهند اما تولیدکنندگان چارهای به جز تمکین ندارند و باید با شرایط کنار بیایند. جوجهریزی بسیار بالا بوده و کاهش تلفات آنفولانزا باعث شده تا تولید تخممرغ بسیار افزایش داشته باشد.

نبیپور در رابطه با صادرات تخممرغ اذعان داشت: با این اتهام که برای تولید تخممرغ از ارز 4200 تومانی استفاده شده اجازه صادرات مازاد تولید را نمیدهند و تخممرغ بر روی دست تولیدکننده مانده است. هیچکدام از تولیدکنندگان ما نهاده دامی با ارز 4200 تومانی به دستشان نمیرسد اما اگر فکر میکنند در حق مرغداران لطفی کردهاند، برای صادرات عوارض در نظر بگیرند و مشکل آن را حل کنند. ما همچنان امیدواریم مشکلات موجود بر سر راه تولید داخلی حل شود.

منبع: ایلنا
مطالب مرتبط
افتتاح بزرگ‌ترین واحد تولید مرغ مادر تخم‌گذار در کشور
مشاهده نظرات