فرش ایرانی شناسنامه‌دار می‌شود/ اجرای طرح ملی کارآفرینی و توسعه تجارت فرش دستباف

رئیس مرکز ملی فرش از شناسنامه دار شدن فرش ایرانی طی سال جاری خبر داد و گفت: برای اینکه کیفیت خودمان را به دنیا مجددا به اثبات برسانیم باید فرش ایرانی را شناسنامه دار کنیم.

فرشته دستپاک اظهار کرد: در سال ۹۸ طرح ملی کارآفرینی و توسعه تجارت فرش دستباف را به طور جدی پیگیری میکنیم و این اتفاق باید در سال ۹۸ بیافتد.

وی با بیان اینکه باید بازار داخلی را تقویت کنیم افزود: در همین راستا تفاهم نامهای با صندوق کارآفرینی صورت گرفته که به جای دادن تسهیلات به قالیبافان که عملا خیلی نتوانسته از این تسهیلات پرداخت شده استفاده کنند به خریداران فرش دستباف وام ارزان قیمت پرداخت شود و از محل وامی که در اختیار خانوادهها قرار میگیرد، طرح ملی کارآفرینی را استارت بزنیم و استفاده از فرش دستباف ایرانی را در بین خانوادههای ایرانی ترویج کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش با بیان اینکه افرادی که ایده و طرحهای نو در این حوزه دارند حمایت می کنیم، گفت: امسال از همه طرحهای کارآفرینانه و خلاقی که به دنبال بحث توسعه فرش دستباف کشور هستند حمایت میکنیم و به دنبال این هستیم که سال جاری را به نوعی سال حمایت از فرش دستباف کشورمان در بین جامعه قرار دهیم.

وی افزود: حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به عنوان بزرگترین جایگاه تبلیغاتی فرش دستباف باید بسیار قویتر باشد اما، در حال حاضر روز به روز از میزان حضور در نمایشگاهها به دلیل مشکلات اقتصادی کمرنگ شده است.

دستپاک از ثبت جهانی شدن ۹ منطقه فرش از مناطق کشورمان خبر داد و اظهار کرد: همچنین ۵۳ منطقه ثبت ملی شده و به دنبال آن هستیم ۵۳ منطقه را نیز ثبت جهانی کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش تاکید کرد: در سال ۹۸ به دنبال این هستیم که از طریق کارگروههای فرشی که مصوب شده و از طریق وزارت کشور به استانداریها ابلاغ شده، مسائل فرش را به صورت منطقه و استانی حل کنیم.

دستپاک درباره تعداد قالیبافان افزود: آمار درستی از تعداد قالیبافان نداریم و امسال که موضوع شناسنامه دار کردن و بیمه تامین اجتماعی که در برنامه قرار دارد، آمار دقیق سال آینده به دست میآید.

وی درباره شناسنامه دار کردن فرش ایرانی نیز گفت: فرش دستباف ایران باید شناسنامه داشته باشد به دلیل اینکه بسیاری از کشورها از جمله هند و افغانستان فرشهای خود را به نام ایران صادر میکنند بنابراین باید یک شناسنامه واحد که فرش ایران را معرفی کند داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی فرش ادامه داد: شاید به لحاظ کمیت نتوانیم با کشوری مانند هند رقابت کنیم، اما به لحاظ کیفیت کماکان حرف اول را در دنیا میزنیم، بنابراین برای اینکه کیفیت خودمان را به دنیا مجددا به اثبات برسانیم باید فرش ایرانی را شناسنامه دار کنیم برای اینکار با یک سازمان بینالمللی تفاهم نامهای منعقد شده و تا دو سال هم به صورت رایگان فرش ایران را شناسنامه دار خواهد کرد و اینکار در امسال اجرایی میشود.

منبع: میزان
مشاهده نظرات