انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی42,210ریال 0 ساعت 12:17
1بانک سپه42,210ریال 0 1399/07/0109:44
2بانک پارسیان42,000ریال 0 ساعت 10:08
3بانک ملت42,210ریال 0 ساعت 12:07
4سامانه سنا278,000ریال 0 ساعت 10:30
5بانک مرکزی42,000ریال 0 ساعت 10:05
6صرافی ملی ایران278,000ریال 0 ساعت 10:30