انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی42,210ریال 0 ساعت 12:20
1بانک سپه42,210ریال 0 ساعت 9:47
2بانک پارسیان42,000ریال 0 ساعت 9:55
3بانک ملت42,210ریال 0 ساعت 9:53
4سامانه سنا252,550ریال ↓963ساعت 14:19
5بانک مرکزی42,000ریال 0 ساعت 9:38
6صرافی ملی ایران252,550ریال ↓963ساعت 14:19