انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی44,013ریال ↑67ساعت 13:00
1بانک سپه44,013ریال ↑67ساعت 12:03
2بانک پارسیان43,794ریال ↑67ساعت 10:59
3بانک ملت44,013ریال ↑67ساعت 10:56
4سامانه سنا286,827ریال ↑201ساعت 13:40
5بانک مرکزی43,794ریال ↑67ساعت 10:03
6صرافی ملی ایران286,827ریال ↑201ساعت 13:40