انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی49,551ریال ↑64ساعت 12:56
1بانک سپه49,502ریال 0 1400/06/3009:40
2بانک پارسیان49,304ریال ↑63ساعت 12:08
3بانک ملت49,551ریال ↑64ساعت 9:58
4سامانه سنا315,900ریال 0 ساعت 11:57
5بانک مرکزی49,304ریال ↑63ساعت 9:36
6صرافی ملی ایران315,900ریال 0 ساعت 11:57