انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)345,000ریال ↓5,000ساعت 15:31
1بانک مرکزی58,547ریال ↓97ساعت 14:44
2بانک ملی58,937ریال ↑3061399/12/1312:27
3بانک پارسیان58,644ریال ↑3051399/12/1311:17
4بانک ملت58,937ریال 0 1399/12/1309:52
5بانک سپه59,014ریال ↑2211399/12/1110:46