انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)346,948ریال ↓188ساعت 13:24
1بانک ملی51,030ریال ↑20ساعت 13:06
2بانک پارسیان50,776ریال ↑20ساعت 10:36
3بانک ملت51,030ریال ↑20ساعت 9:38
4بانک مرکزی50,776ریال ↑20ساعت 9:33
5بانک سپه51,010ریال ↓2001401/05/2509:55