انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان53,535ریال ↓7ساعت 11:39
1بانک ملت53,803ریال ↓7ساعت 11:39
2بانک مرکزی53,535ریال ↓7ساعت 11:31
3سامانه سنا171,500ریال 0 1398/04/0314:10حواله
4بازار تهران (اسکناس)171,000ریال ↑1,0001398/04/0314:10
5بانک سپه53,810ریال ↑661398/04/0311:33
6بانک ملی53,744ریال ↑5711398/04/0212:35