انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)311,305ریال ↑1,179ساعت 12:56
1بانک سپه59,625ریال ↑117ساعت 10:51
2بانک مرکزی59,328ریال ↑116ساعت 10:26
3بانک ملت59,625ریال ↑117ساعت 10:14
4بانک پارسیان59,328ریال ↑116ساعت 10:09
5بانک ملی59,508ریال ↑101400/02/2712:55