انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)503,190ریال ↑3,383ساعت 13:41
1بانک مرکزی51,296ریال ↑337ساعت 13:26
2بانک پارسیان51,296ریال ↑337ساعت 12:49
3بانک سپه51,214ریال 0 ساعت 12:46
4بانک ملی51,346ریال ↓3191402/07/0514:01
5بانک ملت51,346ریال ↓2091402/07/0509:50