انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)353,658ریال ↓8,2501399/08/0812:30
1بانک پارسیان54,624ریال ↓1241399/08/0810:34
2بانک ملت54,897ریال ↓1251399/08/0809:52
3بانک مرکزی54,624ریال ↓1241399/08/0809:45
4بانک ملی55,022ریال ↓141399/08/0711:37
5بانک سپه55,022ریال ↓141399/08/0710:02