انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا176,000ریال ↑1,5001397/12/2812:29حواله
1بازار تهران (اسکناس)175,500ریال ↑1,0001397/12/2812:28
2بانک پارسیان55,855ریال 0 1397/12/2611:19
3بانک ملی56,134ریال 0 1397/12/2611:19
4بانک ملت56,134ریال 0 1397/12/2611:12
5بانک مرکزی55,855ریال 0 1397/12/2610:42
6بانک سپه56,134ریال ↑6611397/12/2512:37