انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)314,822ریال 0 ساعت 16:28
1بانک ملی53,349ریال ↑75ساعت 12:09
2بانک پارسیان56,454ریال ↑79ساعت 10:37
3بانک ملت56,172ریال ↑79ساعت 10:04
4بانک سپه56,172ریال ↑79ساعت 9:50