انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)308,503ریال ↑1,169ساعت 12:56
1بانک سپه59,031ریال ↑115ساعت 10:51
2بانک ملت59,031ریال ↑115ساعت 10:14
3بانک پارسیان59,328ریال ↑116ساعت 10:09
4بانک ملی55,955ریال ↑91400/02/2712:55