انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی29,370ریال 0 ساعت 12:18
1بانک پارسیان33,015ریال 0 ساعت 12:13
2سامانه سنا157,268ریال ↑3,838ساعت 11:01نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک ملت32,850ریال 0 ساعت 9:49
4بانک سپه32,850ریال 0 ساعت 9:48