انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی25,951ریال ↑27ساعت 11:42
1سامانه سنا177,579ریال ↓400ساعت 11:39نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان29,172ریال ↑31ساعت 11:36
3بانک ملت29,026ریال ↑31ساعت 9:42
4بانک سپه29,562ریال ↓241401/02/1910:53