انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا101,891ریال ↑2,039ساعت 12:34نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک سپه31,668ریال 0 1397/12/0112:27
2بانک پارسیان31,827ریال ↑1471397/12/0112:16
3بانک ملی31,663ریال ↑1471397/12/0112:15
4بانک ملت31,668ریال ↑1461397/12/0112:14