انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان32,727ریال ↓63ساعت 12:07
1بانک ملی28,132ریال ↓54ساعت 12:03
2سامانه سنا207,359ریال ↑2,615ساعت 12:00نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک ملت32,563ریال ↓63ساعت 10:13
4بانک سپه32,563ریال ↓63ساعت 10:07