انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا196,995ریال 0 ساعت 13:08نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک ملی28,341ریال 0 ساعت 12:04
2بانک پارسیان32,970ریال 0 ساعت 10:52
3بانک ملت32,805ریال 0 ساعت 9:51
4بانک سپه32,805ریال ↓4141399/12/0912:43