انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی28,032ریال ↓541401/05/1913:02
1سامانه سنا221,046ریال ↓1,0871401/05/1911:15نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان32,611ریال ↓621401/05/1910:22
3بانک ملت32,448ریال ↓621401/05/1909:31
4بانک سپه32,510ریال ↑2201401/05/1810:06