انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی40,299ریال ↑2191399/08/0313:22
1بانک پارسیان40,099ریال ↑2181399/08/0310:05
2بانک ملت40,299ریال ↑2191399/08/0310:01
3بانک سپه40,299ریال ↑2191399/08/0309:48
4بانک مرکزی40,099ریال ↓71399/08/0309:43
5سامانه سنا275,000ریال ↓25,0001399/08/0112:46نرخ میانگین وزنی بازار