انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی33,199ریال ↑48ساعت 14:15
1بانک پارسیان33,034ریال ↑48ساعت 12:46
2بانک ملت33,199ریال ↑48ساعت 12:43
3بانک مرکزی33,034ریال ↑48ساعت 12:26
4سامانه سنا200,045ریال ↓424ساعت 12:13نرخ میانگین وزنی بازار
5بانک سپه32,337ریال ↑91401/02/1910:52