انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان28,517ریال ↓22ساعت 10:48
1سامانه سنا286,809ریال ↓326ساعت 10:45نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک سپه28,660ریال ↓22ساعت 10:41
3بانک ملت28,660ریال ↑25,767ساعت 10:40
4بانک مرکزی28,517ریال ↓22ساعت 10:39
5بانک ملی28,682ریال ↓721402/09/1414:14