انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی38,068ریال ↑601398/03/0210:08
1بانک سپه38,198ریال ↓981398/03/0111:59
2بانک پارسیان38,008ریال ↓1011398/03/0111:05
3بانک ملت38,198ریال ↓981398/03/0111:03
4بانک ملی38,300ریال ↓1941398/02/3011:42
5سامانه سنا124,000ریال ↓7,0001398/02/2513:39نرخ میانگین وزنی بازار