انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا225,000ریال 0 ساعت 16:51نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک ملی39,602ریال ↓408ساعت 12:47
2بانک سپه39,602ریال ↓408ساعت 12:43
3بانک پارسیان39,405ریال ↓406ساعت 11:34
4بانک ملت39,602ریال ↓408ساعت 10:30
5بانک مرکزی39,405ریال ↓406ساعت 9:50