انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا205,000ریال 0 ساعت 16:59نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک ملی29,554ریال 0 ساعت 12:04
2بانک پارسیان39,405ریال 0 ساعت 10:52
3بانک ملت39,208ریال 0 ساعت 9:51
4بانک سپه39,208ریال ↓4041399/12/0912:43