انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی29,027ریال 0 ساعت 12:18
1بانک پارسیان38,702ریال 0 ساعت 12:13
2بانک ملت38,508ریال 0 ساعت 9:49
3بانک سپه38,508ریال 0 ساعت 9:48
4سامانه سنا195,000ریال 0 1400/02/1314:22نرخ میانگین وزنی بازار