انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان11,437ریال 0 1399/11/0210:17
1بانک ملت11,380ریال 0 1399/11/0210:11
2بازار تهران (اسکناس)57,630ریال 0 1399/11/0116:20
3بانک ملی11,437ریال 0 1399/11/0111:47
4بانک سپه11,380ریال 0 1399/11/0109:45
5سامانه سنا67,380ریال ↓4,2001399/10/2512:33حواله