انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار تهران (اسکناس)70,950ریال ↓1581400/07/0113:09
1بانک ملی11,437ریال 0 1400/07/0112:56
2بانک پارسیان11,437ریال 0 1400/07/0112:08
3بانک ملت11,380ریال 0 1400/07/0109:58
4بانک سپه11,380ریال 0 1400/06/3009:40
5سامانه سنا62,365ریال ↑6,1631400/06/2513:08حواله
6سامانه سنا70,734ریال ↑4,9441400/06/1112:59