انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملت10,349ریال ↓23ساعت 10:11
1بانک مرکزی10,298ریال ↓22ساعت 9:24
2بازار تهران (اسکناس)64,800ریال ↓5401399/08/2912:43نرخ میانگین وزنی بازار
3سامانه سنا64,500ریال ↓8,5001399/08/2912:43حواله