انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی8,896ریال ↓50ساعت 9:16
1بانک ملت9,003ریال ↓71402/07/0509:50
2بازار تهران (اسکناس)105,000ریال ↓6001402/06/3013:18نرخ میانگین وزنی بازار