انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی10,070ریال 0 ساعت 10:24
1بانک ملت10,120ریال 0 ساعت 10:23
2بازار تهران (اسکناس)66,900ریال ↑5,5001400/06/1112:59نرخ میانگین وزنی بازار