انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی9,056ریال ↓11401/07/1109:59
1بانک ملت9,307ریال 0 1401/07/1012:50
2بازار تهران (اسکناس)68,500ریال ↓1,3001401/07/0712:30نرخ میانگین وزنی بازار