انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا2,000ریال ↑501398/02/0411:27نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک سپه605ریال ↓21398/02/0411:10
2بانک پارسیان602ریال ↓11398/02/0411:10
3بانک ملت605ریال ↓21398/02/0411:09
4بانک مرکزی602ریال ↓21398/02/0411:07
5بانک ملی606ریال ↓31398/02/0211:28