انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا5,105ریال ↑81402/03/2010:27نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک ملت513ریال ↑11402/03/2010:14
2بانک سپه513ریال ↑11402/03/2010:14
3بانک پارسیان510ریال ↑11402/03/2010:13
4بانک مرکزی510ریال ↑11402/03/2010:12
5بانک ملی512ریال ↓11402/03/1616:03