انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا1,866ریال ↑32ساعت 12:34نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی592ریال ↑2ساعت 10:28
2بانک سپه593ریال 0 1397/12/0112:27
3بانک پارسیان590ریال ↑21397/12/0112:16
4بانک ملی593ریال ↑21397/12/0112:15
5بانک ملت593ریال ↑21397/12/0112:14