انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی543ریال 0 ساعت 13:53
1سامانه سنا3,282ریال ↓13ساعت 11:31نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک پارسیان540ریال 0 ساعت 11:27
3بانک مرکزی540ریال 0 ساعت 9:54
4بانک ملت543ریال 0 ساعت 9:53
5بانک سپه549ریال 0 1401/02/1910:53