انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا2,900ریال 0 ساعت 12:01نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان575ریال ↑1ساعت 10:55
2بانک ملت578ریال ↑1ساعت 9:56
3بانک سپه578ریال ↑1ساعت 9:45
4بانک مرکزی575ریال ↑1ساعت 9:39
5بانک ملی577ریال 0 1399/10/3012:33