انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا1,700ریال ↓2001398/04/2711:47نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک مرکزی611ریال 0 1398/04/2711:34
2بانک سپه614ریال ↓21398/04/2611:20
3بانک پارسیان611ریال ↓21398/04/2611:18
4بانک ملت614ریال ↓21398/04/2611:17
5بانک ملی617ریال ↑11398/04/2411:58