انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی4,012ریال ↓67ساعت 12:24
1بانک پارسیان3,992ریال ↓67ساعت 11:07
2بانک سپه4,012ریال 0 ساعت 9:29
3بانک ملت4,012ریال ↓67ساعت 9:29
4بانک مرکزی3,992ریال ↓67ساعت 9:28