انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی4,701ریال 0 ساعت 14:35
1بانک پارسیان4,678ریال ↑30ساعت 12:05
2بانک مرکزی4,678ریال ↑30ساعت 10:22
3بانک ملت4,701ریال ↑30ساعت 10:07
4بانک سپه4,701ریال ↑30ساعت 10:00