انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان6,631ریال ↓17ساعت 10:34
1بانک ملت6,664ریال ↓17ساعت 9:52
2بانک مرکزی6,631ریال ↓17ساعت 9:45
3بانک ملی6,681ریال ↓271399/08/0711:37
4بانک سپه6,681ریال ↓271399/08/0710:02