انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی6,590ریال ↓17ساعت 11:54
1بانک پارسیان6,557ریال ↓17ساعت 10:48
2بانک مرکزی6,557ریال ↓17ساعت 10:00
3بانک ملت6,590ریال ↓17ساعت 9:38
4بانک سپه6,590ریال ↓17ساعت 9:33