انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی6,128ریال ↓34ساعت 14:14
1بانک پارسیان6,098ریال ↓34ساعت 11:21
2بانک سپه6,128ریال ↓35ساعت 10:24
3بانک ملت6,128ریال ↓35ساعت 10:07
4بانک مرکزی6,098ریال ↓34ساعت 10:06