انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا178.01ریال ↓0.35ساعت 12:24نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان28.78ریال 0 ساعت 11:52
2بانک مرکزی28.78ریال 0 ساعت 9:25