انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا118.51ریال ↑2.861398/02/0411:27نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک پارسیان35.15ریال ↓0.061398/02/0411:10
2بانک مرکزی35.15ریال ↓0.071398/02/0411:07