انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی11,597ریال 0 1399/09/0814:16
1بانک ملت11,597ریال 0 1399/09/0811:43
2بانک پارسیان11,539ریال 0 1399/09/0810:50
3بانک مرکزی11,539ریال 0 1399/09/0809:52
4سامانه سنا77,530ریال ↓4,8201399/08/1512:10