انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملت109,782ریال ↑4ساعت 11:45
1بانک پارسیان109,236ریال ↑4ساعت 11:36
2بانک مرکزی109,236ریال ↑4ساعت 11:33
3بانک ملی109,778ریال ↓31400/02/1513:12
4بانک سپه109,778ریال ↓31400/02/1509:56