انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی109,235ریال ↑11398/03/0210:08
1بانک سپه109,780ریال ↑11398/03/0111:59
2بانک پارسیان109,234ریال ↑11398/03/0111:05
3بانک ملت109,780ریال ↑11398/03/0111:04
4بانک ملی109,779ریال ↓31398/02/3011:42