انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی109,778ریال ↓2ساعت 12:52
1بانک پارسیان109,232ریال ↓2ساعت 10:46
2بانک سپه109,778ریال ↓2ساعت 10:44
3بانک ملت109,778ریال ↓2ساعت 10:38
4بانک مرکزی109,232ریال ↓2ساعت 10:24