انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک پارسیان109,235ریال ↑1ساعت 11:27
1بانک مرکزی109,235ریال ↑1ساعت 9:54
2بانک ملت109,781ریال ↑1ساعت 9:53
3بانک ملی109,780ریال ↑21401/02/3111:23
4بانک سپه109,780ریال ↑11401/02/1910:53