انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی37,400ریال ↓33ساعت 10:28
1بانک سپه37,620ریال 0 1397/12/0112:27
2بانک پارسیان37,433ریال ↑1721397/12/0112:16
3بانک ملی37,620ریال ↑1731397/12/0112:15
4بانک ملت37,620ریال ↑1731397/12/0112:15