انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی32,817ریال ↑3611402/09/0813:06
1بانک پارسیان32,654ریال ↑3591402/09/0811:37
2بانک سپه32,817ریال ↑3611402/09/0809:47
3بانک ملت32,817ریال ↑3611402/09/0809:47
4بانک مرکزی32,654ریال ↑3591402/09/0809:46