انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی32,167ریال ↓58ساعت 13:06
1بانک پارسیان32,007ریال ↓58ساعت 10:36
2بانک ملت32,167ریال ↓58ساعت 9:38
3بانک مرکزی32,007ریال ↓58ساعت 9:33
4بانک سپه32,225ریال ↓1941401/05/2509:55