انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک مرکزی35,692ریال 0 1398/04/2711:35
1بانک سپه35,774ریال ↓541398/04/2611:20
2بانک پارسیان35,596ریال ↓541398/04/2611:18
3بانک ملت35,774ریال ↓541398/04/2611:17
4بانک ملی35,813ریال ↓411398/04/2411:59