انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی37,154ریال ↓3221400/02/2813:37
1بانک سپه37,154ریال ↓3221400/02/2810:51
2بانک مرکزی36,969ریال ↓3211400/02/2810:26
3بانک ملت37,154ریال ↓3221400/02/2810:14
4بانک پارسیان36,969ریال ↓3211400/02/2810:09