انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی5,940ریال ↑24ساعت 14:14
1بانک پارسیان5,910ریال ↑25ساعت 11:21
2سامانه سنا59,460ریال ↑376ساعت 10:39نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک سپه5,940ریال ↑26ساعت 10:24
4بانک ملت5,940ریال ↑26ساعت 10:08
5بانک مرکزی5,910ریال ↑25ساعت 10:06