انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی6,462ریال ↑21ساعت 12:09
1بانک پارسیان6,430ریال ↑21ساعت 10:37
2بانک ملت6,462ریال ↑21ساعت 10:04
3بانک سپه6,462ریال ↑21ساعت 9:50
4بانک مرکزی6,430ریال ↑25ساعت 9:37
5سامانه سنا40,000ریال ↑7851399/09/1311:52نرخ میانگین وزنی بازار