انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملت6,521ریال 0 ساعت 11:45
1بانک پارسیان6,489ریال 0 ساعت 11:36
2بانک مرکزی6,489ریال 0 ساعت 11:33
3بانک ملی6,521ریال 0 1400/02/1513:12
4بانک سپه6,521ریال 0 1400/02/1509:56
5سامانه سنا36,500ریال 0 1400/02/0810:57نرخ میانگین وزنی بازار