انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0سامانه سنا41,632ریال ↓7ساعت 10:40نرخ میانگین وزنی بازار
1بانک سپه6,283ریال 0 ساعت 9:30
2بانک ملت6,283ریال ↓17ساعت 9:29
3بانک مرکزی6,252ریال ↓17ساعت 9:28
4بانک ملی6,300ریال ↓101401/04/1412:26
5بانک پارسیان6,269ریال ↓101401/04/1410:07