انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی6,528ریال 0 ساعت 12:10
1سامانه سنا41,083ریال ↓106ساعت 11:17نرخ میانگین وزنی بازار
2بانک مرکزی6,496ریال 0 ساعت 10:24
3بانک پارسیان6,496ریال 0 ساعت 10:24
4بانک ملت6,528ریال 0 ساعت 10:23
5بانک سپه6,528ریال 0 ساعت 10:22