انتخاب کالا

واسطه‌گران فولادی از بازار حذف می‌شوند

فلزات و معادن

صعود دوباره سنگ آهن در بازارهای جهانی

فلزات و معادن

رکود به بازار شمش فولاد رسید

فلزات و معادن

التهاب تقاضا در بازار جهانی آلومینیوم

فلزات و معادن

نگاه آلومینیوم‌سازان به دلار نیمایی

فلزات و معادن