انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتمشخصاتمحل تحویلتولید کننده/ کشورتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار جهانی75.62دلار آمریکا ↑0.991400/06/2510:02

سقوط نفت با احیای تولید آمریکا

نفت، گاز و پتروشیمی

سهم ۲۵ درصدی پتروشیمی‌ها از صادرات غیرنفتی

نفت، گاز و پتروشیمی

مطالبات اشتغال‌زاترین صنعت ایران از دولت

نفت، گاز و پتروشیمی

عبور قیمت سبد نفتی اوپک از ۷۳ دلار

نفت، گاز و پتروشیمی

عرضه نفت روسیه افزایش یافت

نفت، گاز و پتروشیمی

قیمت سبد نفتی اوپک از ۷۳ دلار گذشت

نفت، گاز و پتروشیمی

توسعه صنعت پتروشیمی با رویکرد پارک شیمیایی

نفت، گاز و پتروشیمی