انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتمشخصاتمحل تحویلتولید کننده/ کشورتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار جهانی64.6دلار آمریکا ↓1.531398/04/2711:42

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 930)

نفت، گاز و پتروشیمی

ورود بازار پلیمرها به فاز کاهش

نفت، گاز و پتروشیمی

آنالیز مواد PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان

نفت، گاز و پتروشیمی

آنالیز مواد PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان

نفت، گاز و پتروشیمی

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 679)

نفت، گاز و پتروشیمی

قیمت پایه‌ 23 تیرماه محصولات پتروشیمیایی

نفت، گاز و پتروشیمی

آنالیز مواد PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان

نفت، گاز و پتروشیمی