انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتمشخصاتمحل تحویلتولید کننده/ کشورتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بازار جهانی70.03دلار آمریکا ↓0.98ساعت 9:39

نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 1042)

نفت، گاز و پتروشیمی

کاهش قیمت نفت برای ششمین هفته متوالی

نفت، گاز و پتروشیمی

بازگشت نفت به دامنه قیمتی 70 دلار

نفت، گاز و پتروشیمی

کنگو رییس دوره‌ای اوپک شد

نفت، گاز و پتروشیمی