انتخاب کالا

تولید طلای سفید به ۶۵ هزار تن می‌رسد

غذایی و کشاورزی

ماهنامه نساجی امروز (شماره 208)

نساجی و پوشاک

سهمیه مواد پتروشیمی صنایع نساجی اصلاح شد

نفت، گاز و پتروشیمی

آخرین آگهی‌های فروش
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی فروش جدید

فروشنده‌ای برای کالای اسپاندکس 30 (Spandex 30D) آگهی ثبت نکرده است.

آخرین آگهی‌های خرید
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی خرید جدید

فروشنده‌ای برای کالای اسپاندکس 30 (Spandex 30D) آگهی ثبت نکرده است.