انتخاب کالا

حلقه‌های مفقوده صنعت نساجی

نساجی و پوشاک

سهم ۸۵ درصدی تهران از صادرات فرش

نساجی و پوشاک

ماهنامه نساجی امروز (شماره 218-217)

نساجی و پوشاک

آخرین آگهی‌های فروش
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی فروش جدید

فروشنده‌ای برای کالای نخ اکرلیک نمره 10.5 (Acrylic Yarn - 10.5 Nm) آگهی ثبت نکرده است.

آخرین آگهی‌های خرید
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی خرید جدید

فروشنده‌ای برای کالای نخ اکرلیک نمره 10.5 (Acrylic Yarn - 10.5 Nm) آگهی ثبت نکرده است.