انتخاب کالا

واردات پنبه محدودیت ندارد

غذایی و کشاورزی

ماهنامه نساجی امروز (شماره 221)

نساجی و پوشاک

ماهنامه نساجی امروز (شماره 220)

نساجی و پوشاک

آخرین آگهی‌های فروش
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی فروش جدید

فروشنده‌ای برای کالای نخ اکرلیک نمره 18 (Acrylic Yarn - 18 Nm) آگهی ثبت نکرده است.

آخرین آگهی‌های خرید
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی خرید جدید

فروشنده‌ای برای کالای نخ اکرلیک نمره 18 (Acrylic Yarn - 18 Nm) آگهی ثبت نکرده است.