انتخاب کالا

ماهنامه نساجی امروز (شماره 221)

نساجی و پوشاک

ماهنامه نساجی امروز (شماره 220)

نساجی و پوشاک

چند درصد پارچه‌ها وارداتی است؟

نساجی و پوشاک

آخرین آگهی‌های فروش
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی فروش جدید

آخرین آگهی‌های خرید
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی خرید جدید

فروشنده‌ای برای کالای نخ ابریشم (Silk Yarn) آگهی ثبت نکرده است.